Telefon: +36 72 333 333,   +36 30 9 333 333
  

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve

Pannon Volán Taxi Kft.

2. Az adatkezelő címe

7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.

3. Az adatkezelő elérhetőségei

Központi e-mail cím: info@volantaxi.hu

Központi telefonszám: +36-72-333-333

4. Az adatkezelés megnevezése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok

6. Az adatkezelés célja

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat, a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete 16.§ 3) bekezdésének rendelkezése alapján, a Pannon Volán Taxi Kft. legalább 3 hónap időtartamig őrzi meg. 

A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának, vagy taxirendelés adatainak törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges.

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A megrendelő a módosítás hatálybalépését követő taxi megrendelésével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

9. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Pannon Volán Taxi Kft. a megadott adatokat a taxi szolgáltatással kapcsolatos marketing célra felhasználhatja. A rendeléskor megadott elérhetőségeken tájékoztatást küldhet a megrendelőnek újdonságokról, fejlesztésekről, akciókról.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

A Pannon Volán Taxi Kft. a taxirendeléskor történő telefonbeszélgetéseket a Kormány 176/2015 számú rendeletében szereplő rendeleti kötelezettsége alapján rögzíti és tárolja. Erről szóló tájékoztatásnak a Pannon Volán Taxi Kft. ezen tájékoztató szöveg nyilvános közzétételével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (3) bekezdése szerint tesz eleget.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info@volantaxi.hu e-mail címen.

Pécs, 2016.03.08.

Partnereink